Chương trình đào tạo Chuyên gia chất lượng quốc tế Lean Six Sigma Green Belt từ 03-08 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội

Chương trình đào tạo Chuyên gia chất lượng quốc tế Lean Six Sigma Green Belt từ 03-08 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ  
LEAN SIX SIGMA GREEN BELT TỪ 03-08/12/2018 ...

[22/08/2017] Khoá đào taọ “Áp dụng phương pháp luận Lean Six Sigma đổi mới đột phá sản phẩm dịch vụ TP Bank”

Khoá đào tạo: Áp dụng phương pháp luận Lean Six Sigma đổi mới đột phá sản phẩm dịch vụ T...

Thiết kế và xây dựng hệ thống Quản trị chất lượng tại Tập đoàn VNPT

Thiết kế và xây dựng hệ thống Quản trị chất lượng tại Tập đoàn VNPT

 

  12/2016: Tổ chức thành công khóa đào tạo “Thiết kế & Xây dựng Hệ thống Quản trị chất lượng Tập đoà...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  “QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG”  TẠI CÔNG TY KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG” TẠI CÔNG TY KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Từ tháng 6 năm 2015, Trung tâm Nghiên cứu Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc ...
Tư vấn quản lý: Xây dựng Khung năng lực và đánh giá năng lực

Tư vấn quản lý: Xây dựng Khung năng lực và đánh giá năng lực

Khái niệm về  Khung năng lực  bắt nguồn từ định nghĩa về  Năng lực (Competency)  đã được nghiên cứu, áp ...

TS.Phan Chí Anh - Giám đốc CBAS tham gia Giao lưu trực tuyến về thách thức năng suất chất lượng DN trong hội nhập kinh tế quốc tế

 

Ngày 04/08/2017, TS.Phan Chí Anh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) tham gi...

[30/05/2018] Bộ Khoa học và Công nghệ công bố phần mềm chính thống của quốc gia quét mã vạch: Scan and Check

 

Ngày 30/5/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố phần mềm...
Lĩnh vực tư vấn

Lĩnh vực tư vấn

Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh hiện nay đang tư vấn về các vấn đề cho doanh nghiệp như: Tư...