Sơ đồ tổ chức In Email
alt

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên

Phan Chí Anh

 alt

Chức vụ

Giảng viên - Khoa Quản trị Kinh doanh; Giám đốc
Trung tâm 
Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS); Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Học vị

Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh

Điện thoại

(84-4) 37547506 - 301

Di động

(84) 949502031

Email

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

2.   Quá trình đào tạo: Chi tiết xem tại đây

 


PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên

Nguyễn Thu Hà

alt 

Chức vụ

Giảng viên - Khoa Quản trị Kinh doanh; Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Học vị

Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh

Điện thoại

(84-4) 3754 7506 - 301

Di động

(84) 982 898 582

Email

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


2. Quá trình đào tạo, nghiên cứu và giảng dạy: chi tiết xem tại đâyPHỤ TRÁCH KẾ TOÁN – HÀNH CHÍNH

Họ và tên

Vũ Thanh Huyền

 alt

Điện thoại

(84-4) 3754 7506 - 301

Email

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. NGHIÊN CỨU VIÊN

Họ và tên

Nguyễn Huệ Minh

alt 

Điện thoại

(84-4) 3754 7506 - 301

Email

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 
 
NGHIÊN CỨU VIÊN


Họ và tên


 Lương Vũ Mai Hoa


alt 


Điện thoại


(84-4) 3754 7506 - 301

Email

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


 
CHUYÊN GIA TƯ VẤN


Họ và tên


ThS. Lê Đình Trường


 alt


Điện thoại


(84-4) 3754 7506 - 301


Email


Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. CHUYÊN GIA TƯ VẤN


Họ và tên


ThS. Triệu Đình Phương


 alt


Điện thoại


(84-4) 3754 7506 - 301


Email


Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 
 

NGHIÊN CỨU VIÊN


Họ và tên


Phùng Thị Xuân Hương
Điện thoại


(84-4) 3754 7506 - 301


Email


Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.ĐIỀU PHỐI VIÊN


Họ và tên


Nguyễn Thu Hằng


alt


Điện thoại


(84-4) 3754 7506 - 301


Email


Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.