Quản lý chất lượng toàn diện TQM (CBAS-QM05) In Email

1.    Mục đích của khoá học:

-    Giới thiệu một cách tổng quan phương pháp luận và các công cụ cải tiến của quản lý chất lượng toàn diện TQM

-    Giới thiệu phương pháp thực hành và tổ chức triển khai các hoạt động TQM tại doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất chất lượng.

Kết thúc khoá hoc, các học viên sẽ:

-    Nắm được phương pháp luận, các nguyên tắc cơ bản của lý thuyết quản lý chất lượng toàn diện - TQM.

-    Nắm được các chức năng cơ bản về phương pháp và cách thức sử dụng các công cụ cải tiến của TQM vào công tác quản lý và kiểm soát chất lượng.

 

2. Nội dung:

a.Tổng quan về TQM

-    Lịch sử hình thành và phát triển của TQM. Quản lý chất lượng theo phong cách Nhật bản. Quan điểm của các nhà lý luận tiên phong.

-    Các đặc trưng cơ bản và phương pháp tiếp cận của TQM nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.

-    TQM và ISO 9000:2000

b. Các hoạt động phong trào của TQM

-    Cải tiến Kaizen và 5S: phương pháp loại trừ các lãng phí & cách thức tổ chức công việc hợp lý tại công sở và nhà máy.

-    Hoạt động nhóm QCC: phương pháp huy động con người nhằm cải tiến năng suất và chất lượng.

c. Các công cụ cải tiến chất lượng của TQM

-     Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thông kê SPC: các phương pháp thu thập và lấy mẫu dữ liệu. Cách thức sử dụng các công cụ truyền thống vào phân tích dữ liệu sản phẩm và quá trình: Biểu đồ Kiểm soát, Phân tích Pareto, Biểu đồ phân bố và phân tán.

-    Kiểm soát chất lượng bằng các phương pháp định tính: Phương pháp phân tích nhân quả và biểu đồ Ishikawa. Phương pháp phân tích nguyên nhân và tác động sai lỗi FMEA. Triển khai các chức năng chất lượng QFD.

-    Sử dụng phần mềm Power QC tool vào tính toán và xử lý số liệu thống kê phục vụ kiểm soát và cải tiến chất lượng.

d. Triển khai TQM tại doanh nghiệp

-    Phương pháp và trình tự các bước triển khai TQM: tổ chức dự án TQM theo cách tiếp cận của Nhật bản. Cẩm nang TQM

Cách tiếp cận mới 6 Sigma và phương pháp DMAIC hướng tới mức chất lượng quốc tế.

 

3.Phương pháp giảng dạy:

-    Giới thiệu lý thuyết các kinh nghiệm thực hành

-    Phân tích các bài tập tình huống

-    Bài tập thực hành dành cho học viên

 

4.Thời lượng: 02 ngày

 

 
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Đối tác

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo