Xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước (CBAS-QM04) In Email

1.    Giới thiệu chung:

Áp dụng ISO 9001:2008 sẽ giúp cải tiến hiệu quả giải quyết công việc, giảm các thủ tục rườm rà, chồng chéo và góp phần tối ưu hoá hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Để xây dựng được một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả về kiểm soát công việc và không rườm rà về giấy tờ, thủ tục thì các cán bộ tham gia xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan cần phải hiểu đầy đủ bản chất và các yêu cầu của tiêu chuẩn này.
Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các thông tin, kiến thức và kỹ năng cần thiết về xây dựng và áp dụng hệ thống  quản lý chất lượng theo theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước.

 

2.    Nội dung:

Phần I: Giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng

-    Các khái niệm về chất lượng và quản lý chất lượng;

-    Các mô hình về quản lý chất lượng

-    Các nguyên tắc cơ bản của quản lý chất lượng;

Phần II: Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000

-    Quá trình hình thành và phát triển của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000;

-    Quá trình ban hành quyết định 144/2006/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ;

-    Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước;

-    Cấu trúc Bộ tiêu chuẩn ISO 9000;

-    Tìm hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và áp dụng các yêu cầu của  ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước;

Phần III: Quá trình triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các CQHCNN

-    Giai đoạn chuẩn bị;

-    Giai đoạn xây dựng hệ thống văn bản;

-    Giai đoạn áp dụng;

-    Giai đoạn đánh giá, cải tiến hệ thống;

-    Giai đoạn chứng nhận;

-    Một số điểm cần lưu ý trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại các CQHCNN.

-    Chia sẻ kinh nghiệm khi triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại một số Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố.

 

3.    Đối tượng tham dự:

-    Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan thuộc diện áp dụng ISO 9001:2008 theo quyết định 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

-    Các cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của khoá học.

 

4.Thời lượng: 02 ngày

 
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Đối tác

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo