Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (CBAS-QM01) In Email

1.    Giới thiệu chung:

Với các ưu thế và lợi ích không thể phủ nhận của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 nhiều tổ chức đã tìm hiểu và triển khai xây dựng hỗ trợ hiệu quả cho quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Hiện nay đã có khoảng 3000 tổ chức tại Việt nam đã nhận chứng chỉ phù hợp với ISO 9000 cùng với hàng trăm ngàn tổ chức khác trên thế giới.

Áp dụng ISO 9001:2008 đồng nghĩa với việc tổ chức phải lập văn bản, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống đó. Vậy, làm sao để có thể hiểu một cách đầy đủ và thiết lập được một hệ thống vừa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn vừa thuận tiện cho quản lý điều hành của doanh nghiệp? Hệ thống văn bản phải xây dựng như thế nào để khi ban hành sẽ được áp dụng; tránh việc đưa ra các biểu mẫu, văn bản không cần thiết …? Không ít tổ chức cảm thấy lúng túng trong việc trả lời các câu hỏi này.

 

2.    Nội dung:

-    Tại sao bộ tiêu chuẩn ISO 9000 lại được nhiều tổ chức/doanh nghiệp thuộc nhiều quốc gia khác nhau quan tâm ứng dụng;

-    Hiểu và ứng dụng các nguyên tắc quản lý chất lượng trong hoạt động của doanh nghiệp;

-    Các qui định “Tổ chức/Doanh nghiệp phải thực hiện” trong các điều khoản của ISO 9001:2008;

-    Lựa chọn phương thức đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001:2008 tại từng doanh nghiệp;

-    Xác định nhu cầu về hệ thống văn bản;

-    Phương pháp và các kỹ năng biên soạn các loại văn bản của hệ thống chất lượng (Sổ tay chất lượng, Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, Qui trình, Hướng dẫn công việc, Kế hoạch chất lượng, Biểu mẫu ...);

-    Kiểm soát tài liệu hệ thống chất lượng;

-    Làm sao để thực hiện tốt các hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến;

-    Vai trò của thư ký/đại diện lãnh đạo trong quá trình xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng;

-    Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng.

 

3.    Đối tượng tham dự:

-    Các cán bộ tham dự vào việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000

-    Các cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của khoá học.

 

4.    Thời lượng: 02 ngày

 

 
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Đối tác

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo