Quản trị môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000 (CBAS-EM01) In Email

1.Mục đích của khóa học:

-    Khoá học này nhằm giúp các học viên hiểu rõ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14000 và nắm được phương pháp xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000.

-    Khoá học cung cấp các hướng dẫn chi tiết cách thức xây dựng hệ thống quản lý môi trường từ bước lập kế hoạch cho đến khi nhận chứng chỉ ISO 14000.

 

2.Nội dung:

-    Phương pháp xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

-    Phân tích nội dung các tiêu chuẩn ISO 14001

-    Các bước trong xây dựng hệ thống quản lý môi trường

-    Cách thức tiến hành khảo sát sơ bộ

-    Cách xác định các khía cạnh môi trường và tác động môi trường quan trọng

-    Xác định chính sách môi trường, các mục tiêu và chỉ tiêu

-    Xây dựng kế hoạch hành động môi trường và chương trình quản lý môi trường

-    Thủ tục xây dựng văn bản ISO 14001

-    Chuẩn bị cho việc nhận chứng chỉ

-    So sánh ISO 9000 và ISO 14000

 

3.Đối tượng tham dự:

-    Cán bộ quản lý, kỹ thuật tại doanh nghiệp

-    Các nhà nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực môi trường và quản lý môi trường

4.Thời lượng: 02 hoặc 03 ngày

 

 
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Đối tác

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo