Nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp thông qua hoạt động 5S Kaizen (CBAS-LM02) In Email

 

1.Giới thiệu chung:

Lean Production (Hệ thống giảm thiểu lãnh phí/ Toyota Production System - TPS (Hệ thống sản xuất Toyota) là một phương pháp hay một hệ thống bao gồm các công cụ khác nhau nhằm liên tục phát hiện và loại bỏ tất cả những lãng phí trong quá trình sản xuất (các hoạt động không tạo thêm giá trị/Non-value added activities, ví dụ: Sản xuất dư thừa, Tồn kho không cần thiết, Khuyết tật, Quá trình gia công không tạo thêm giá trị, Chờ đợi, Thao tác thừa, Di chuyển…). Lợi ích chính của hệ thống này là giảm chi phí sản xuất, tăng sản lượng và rút ngắn thời gian sản xuất. Kaizen là hoạt động cải tiến liên tục với sự tham gia của mọi người nhằm cải thiện không ngừng chất lượng các hoạt động và môi trường làm việc trong doanh nghiệp.

Kaizen/TPS không chỉ áp dụng trong các nhà máy sản xuất mà còn được áp dụng trong nhiều lĩnh vực vực kinh doanh khác nhau vì hệ thống này không đơn thuần là các công cụ kỹ thuật mà trên thực tế nó còn là công cụ quan trọng để cải tiến năng suất, chất lượng.

 

2.Mục đích của khoá học:

Nhằm cung cấp cho học viên hiểu những khái niệm cơ bản, những công cụ và phương pháp nhằm liên tục loại bỏ tất cả những lãng phí trong quá trình sản xuất, làm giảm chi phí sản xuất, tăng sản lượng, và rút ngắn thời gian sản xuất cụ thể là:

-    Giảm thiểu phế phẩm và sự lãng phí;

-    Giảm thời gian và chu kỳ sản xuất;

-    Giảm hàng tồn kho;

-    Nâng cao năng suất lao động;

-    Tận dụng thiết bị và mặt bằng;

-    Tính linh động về thời gian và chi phí;

-    Tăng sản lượng thông qua giảm thiểu ùn tắc và thời gian dừng máy.

 

3.Nội dung:

-    Tổng quan về Kaizen/ TPS: Lịch sử hình thành và phát triển Kaizen/ TPS; Cấu trúc và các nguyên tắc chính của TPS.

-    Lập qui trình chuẩn: Nghiên cứu 6 sơ đồ trong Kaizen; 6 công cụ để thực hành Kaizen; Hướng dẫn cách thiết lập các qui trình chuẩn.

-    Các qui trình chuẩn: Bài tập thiết lập các qui trình chuẩn.

-    Trò chơi mô phỏng: Thấy được sự khác nhau giữa sản xuất hàng loạt và sản xuất đơn lẻ thông qua trò chơi mô phỏng.

-    Phương pháp Kaizen

-    Sử dụng 6 sơ đồ trong Kaizen như thế nào? Các qui trình chuẩn.

-    Bài tập phương pháp đo thời gian.

-    Bài tập tình huống về TPS: Xem băng hình minh họa về việc tiết kiệm thời gian thao tác do công nhân thực hiện.

 

4.Đối tượng tham dự:

-    Cán bộ quản lý các phòng ban, quản đốc phân xưởng;

-    Cán bộ quản lý chất lượng, kỹ thuật và những cán bộ có trách nhiệm giúp Công ty thực hiện việc cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như điều kiện làm việc;

-    Các cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của khoá học.

 

5.Thời lượng: 03 ngày

 
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Đối tác

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo