Áp dụng kỹ thuật thống kê nhằm kiểm soát chất lượng tại doanh nghiệp (CBAS-QM07) In Email

1.Mục đích của khoá học:

Khóa học này được thiết kế nhằm giúp học viên:

-    Hiểu rõ tầm quan trọng của Kiểm soát Chất lượng dựa trên Phân tích Số liệu (KCPS)

-    Thấy rõ mối quan hệ giữa KCPS và tiêu chuẩn ISO 9000

-    Hiểu, sử dụng thành thạo các công cụ phân tích số liệu đồng thời có thể lựa chọn áp dụng ngay vào thực tế quá trình sản xuất của doanh nghiệp để kiểm soát cải tiến chất luợng sản phẩm/quá trình và đáp ứng các yêu cầu của ISO 9000

 

2.Nội dung:

-    Chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng

-    Kiểm soát Chất lượng dựa trên Phân tích Số liệu (KCPS)

-    Một số công cụ kiểm soát chất lượng:

 

-    Phiếu kiểm tra
-    Biểu đồ Pareto
-    Biểu đồ nhân quả và biểu đồ cây
-    Biểu đồ ma trận
-    Biểu đồ phân bố
-    Biểu đồ kiểm soát
-    Biểu đồ phân tán
-    Phương pháp phân vùng

-    Phần mềm ứng dụng các công cụ này: Power QC Tools

-    Phương pháp lựa chọn và thu thập và phân tích số liệu

-    Phương pháp sử dụng một cách hiệu quả các công cụ kiểm soát chất lượng vào quản lý và cải tiến chất lượng.

-    Khả năng áp dụng của mỗi công cụ

-    Các bước tiến hành phân tích đối với mỗi công cụ

-    Ví dụ và bài tập áp dụng cho lĩnh vực sản suất và dịch vụ

-    KCPS và cải tiến chất lượng liên tục

-    Mối quan hệ với Bộ tiêu chuẩn ISO 9000

-    Bài tập ứng dụng và bài kiểm tra cuối khoá

 

3.Đối tượng tham dự:

-    Cán bộ quản lý doanh nghiệp

-    Cán bộ quản lý chất lượng và kỹ thuật, quản đốc, trưởng ca.

-    Các kỹ thuật viên và kiểm tra viên

-    Các nhà nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực chất lượng và quản lý chất lượng

 

4.Thời lượng: 02 - 03 ngày

 
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Đối tác

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo