alt

Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh hiện nay đang tư vấn về các vấn đề cho doanh nghiệp như:

-    Tư vấn nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 27000, ISO 26000, ISO 22000, áp dụng các công cụ cải tiến liên tục Kaizen 5S, QFD, Lean Six Sigma

-    Tư vấn tái cấu trúc: tái cấu trúc qui trình kinh doanh và toàn bộ hệ thống tổ chức

-    Tư vấn chiến lược: chiến lược cạnh tranh, chiến lược phát triển kinh doanh, ứng dụng BSC để xây dựng và triển khai chiến lược đến các chức năng thông qua KPI

-    Tư vấn nhân sự: xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực nhân viên dựa trên khung năng lực, đánh giá kết quả công việc và xây dựng hệ thống trả lương theo kết quả công việc 3P

-    Tư vấn quản trị rủi ro và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

-    Tư vấn về Quản trị Marketing, Quản trị Thương hiệu

-    Tư vấn về các kỹ năng quản lý và điều hành doanh nghiệp
 

 
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Đối tác

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo