Danh sách các khóa đào tạo In Email

 

1.  Quản trị Sản xuất (Operations Management - OM)

- Quản trị Tác nghiệp hiện đại - OM Chi tiết

- Quản trị Tinh gọn - Lean Production Chi tiết

-
 Thực hành 5S Chi tiết

 

2. Quản trị Chất lượng (Quality Management - QM)

- Giám đốc chất lượng - Quality Manager
 Chi tiết

- Quản trị Chất lượng hiện đại Chi tiết

- Quản trị Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9000 Chi tiết

- Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14000 Chi tiết

- Quản trị Chất lượng Toàn diện - TQM Chi tiết

- Kiểm soát Chất lượng bằng thống kê - SQC Chi tiết

- Kaizen và 5S Chi tiết

- Quản trị Chất lượng Dịch vụ Chi tiết

 

 

3. Quản trị Chiến lược (Strategic Management - SM)

- Quản trị Chiến lược Doanh nghiệp Chi tiết

- Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Chi tiết

 

 

4. Quản trị Marketing (Marketing Management - MM)

- Quản trị Marketing Chi tiết

- Kỹ năng Bán hàng Chuyên nghiệp Chi tiết

- Quản trị Quan hệ Khách hàng - CRM Chi tiết

- Xây dựng và phát triển Thương hiệu  Chi tiết

 

5. Quản trị Nhân lực (Human Resource Management - HRM)

- Quản trị Nhân lực Chi tiết

 

6. Quản trị Tài chính (Finance Management - FM)

- Tài chính Doanh nghiệpChi tiết

 

7. Kỹ năng Quản trị (Management Skills - MS)

- Tổng hợp các Kỹ năng Quản trị cơ bản Chi tiết

- Kỹ năng Lập kế hoạch Chi tiết

- Kỹ năng Giao việc hiệu quả Chi tiết

-  Kỹ năng Quản lý thời gian và công việc Chi tiết

- Kỹ năng Giải quyết vấn đề Chi tiết

- Kỹ năng Đàm phán hiệu quả Chi tiết

- Kỹ năng Giao tiếp hiệu quảChi tiết

- Kỹ năng Tổ chức cuộc họp hiệu quả Chi tiết

- Kỹ năng Tư duy sáng tạo và ra quyết định Chi tiết

 

 

 
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Đối tác

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo