No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT * FROM ( SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-08-19 07:39:48' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-08-19 07:39:48' ) AND s.id > 0 AND a.id != 62 AND a.created > '2011-11-24 16:41:40' AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND cc.id=11 AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created ASC limit 6) as b ORDER by b.created DESC
Organization Chart Print E-mail

DIRECTOR

1. Personal information

Full name

Phan Chí Anh

 alt

Position

Giảng viên - Khoa Quản trị Kinh doanh; Giám đốc 
Trung tâm 
Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS); Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Degree

Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh

Tel

(84-4) 37547506

Mobile

(84) 949502031

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

2.   Academic progress: See more here

 

VICE DIRECTOR

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên

Nguyễn Thu Hà

alt 

Chức vụ

Giảng viên - Khoa Quản trị Kinh doanh; Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Học vị

Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Điện thoại

(84-4) 3754 7506

Di động

(84) 982 898 582

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  

2. Quá trình đào tạo, nghiên cứu và giảng dạy: chi tiết xem tại đây

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN – HÀNH CHÍNH

Họ và tên

Vũ Thanh Huyền

 alt

Điện thoại

(84-4) 3754 7506 - 301

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 NGHIÊN CỨU VIÊN

Họ và tên

Nguyễn Huệ Minh

alt 

Điện thoại

(84-4) 3754 7506 - 301

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
ĐIỀU PHỐI VIÊN ĐÀO TẠO

Họ và tên

 Lương Vũ Mai Hoa


alt 

Điện thoại

(84-4) 3754 7506 - 301

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 
CHUYÊN GIA TƯ VẤN


Họ và tên


ThS. Lê Đình Trường


 alt


Điện thoại


(84-4) 3754 7506 - 301


Email


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Họ và tên


ThS. Triệu Đình Phương


 altĐiện thoại(84-4) 3754 7506 - 301

Email


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ĐIỀU PHỐI VIÊN


Họ và tên


Phùng Thị Xuân Hương


 Điện thoại


(84-4) 3754 7506 - 301


Email


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Older news items: