Consultancy
[30/05/2018] Bộ Khoa học và Công nghệ công bố phần mềm chính thống của quốc gia quét mã vạch: Scan and Check Print E-mail
 

Ngày 30/5/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố phần mềm quét mã vạch Scan and Check. Đây là phần mềm chính thống của Quốc gia lần đầu tiên được công bố.

Read more...
 
TS.Phan Chí Anh - Giám đốc CBAS tham gia Giao lưu trực tuyến về thách thức năng suất chất lượng DN trong hội nhập kinh tế quốc tế Print E-mail
 

Ngày 04/08/2017, TS.Phan Chí Anh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) tham gia giao lưu trực tuyến về “Hội nhập kinh tế quốc tế, thách thức nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp Việt Nam".
Read more...
 
Consultancy Print E-mail

Read more...
 
Counseling program to improve productivity for business Print E-mail

Read more...
 
Measures to improve productivity, quality Print E-mail

Read more...