Ngày 04/08/2017, TS.Phan Chí Anh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) tham gia giao lưu trực tuyến về “Hội nhập kinh tế quốc tế, thách thức nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp Việt Nam".

Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương nhất quán và là nội dung trọng tâm trong chính sách đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Đảng ta trong quá trình đổi mới đất nước. Thực hiện chủ trương này, Việt Nam đã từng bước, chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
Trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL), hoạt động hợp tác quốc tế và hội nhập trong thời gian qua đã được đẩy mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu.

Chất lượng Việt Nam Online tổ chức buổi giao lưu trực tuyến “Hội nhập kinh tế quốc tế, thách thức nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp Việt Nam" nhằm mục đích cung cấp cho các khán giả quan tâm thông tin về: 

  • Cập nhật tình hình năng suất chất lượng của Việt Nam, những thuận lợi và khó khăn và định hướng trong 5 năm tới liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế về NSCL;
  • Tư vấn các dạng chương trình hỗ trợ ứng dụng các công cụ cải tiến chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp; Cách thức tổ chức và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về NSCL, hướng dẫn các doanh nghiệp có thể tiếp cận các chương trình này.
Tổng quan về vai trò của TCĐLCL trong việc tạo thuận lợi hóa thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng (NSCL) và hội nhập kinh tế quốc tế; 
 
  
TS Phan Chí Anh - Giám đốc CBAS Giao lưu trực tuyến về thách thức năng suất chất lượng DN trong hội nhập
kinh tế quốc tế
Nhận được lời mời của Ban biên tập, TS. Phan Chí Anh đã tham gia với vai trò là diễn giả, trả lời câu hỏi từ các khán giả quan tâm, từ doanh nghiệp và giao lưu, trao đổi cùng với các chuyên gia Năng suất chất lượng hàng đầu như: 
- TS. Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Bà Nguyễn Thu Hiền - Phó Viện trưởng Viện Viện Năng suất Việt Nam - VNPI
- TS. Joongha Shin - chuyên gia Trung tâm Đổi mới công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc 
- Bà Vũ Tú Quyên
 Phó Vụ trưởng Vụ Hợp Tác Quốc Tế - Tổng cụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 
Chi tiết nội dung chương trình, vui lòng xem thêm tại:
http://vietq.vn/sap-gltt-ve-thach-thuc-nang-suat-chat-luong-cua-doanh-nghiep-tronghttp://vietq.vn/sap-gltt-ve-thach-thuc-nang-suat-chat-luong-cua-doanh-nghiep-trong-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-gl126569.html

(Theo: vietq.vn)