Tin đối tác chiến lược
Lễ kỷ niệm 40 năm ngôn ngữ thương mại toàn cầu In Email
Ngày 19/12/2013 tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm hoạt động của Tổ chức GS1 quốc tế. Tham dự Lễ kỷ niệm có ông Ngô Quý Việt- Tổng cục trưởng, ông Vũ Văn Diện- Chủ tịch Hội đồng tư vấn chuyên ngành Mã số Mã vạch, ông Phó Đức Sơn- Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam và đại diện một số Bộ, ngành, doanh nghiệp của Việt Nam.
Đọc thêm...
 
Đề xuất giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho nhà khoa học In Email
Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ (KHCN) đang hoàn thiện đề xuất giải thưởng Tạ Quang Bửu dành cho các nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng
Đọc thêm...
 
Kỹ thuật xác định giá trị tài sản trí tuệ In Email
Tài sản trí tuệ đã từng bước trở thành một bộ phận cấu thành tài sản của doanh nghiệp, đã tham gia vào mọi hoạt động kinh tế.
Đọc thêm...
 
Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia In Email
Trong các tháng 4, 5, 6, 7, 8,10/ 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định sau về việc công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.
Đọc thêm...
 
CBAS phối hợp cùng Đại học Sydney (Úc) tổ chức Chương trình đào tạo kỹ năng khởi nghiệp cho nữ doanh nhân Việt Nam In Email

Trong lịch sử loài người từ trước đến nay, phụ nữ bao giờ cũng là một bộ phận quan trọng trong đội ngũ đông đảo những người lao động trong xã hội. Bên cạnh vai trò quan trọng trong gia đình, người phụ nữ còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội.

Đọc thêm...
 
CBAS phối hợp tổ chức thành công Hội thảo Tái cấu trúc doanh nghiệp và Chiến lược chất lượng sản phẩm & dịch vụ ngày 28/11/2011 In Email

Thực hiện mục tiêu trở thành Đại học nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế đã tổ chức thành công nhiều Hội thảo gắn kết hoạt động nghiên cứu và thực tiễn phát triển doanh nghiệp

Đọc thêm...