No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT * FROM ( SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-08-19 07:39:54' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-08-19 07:39:54' ) AND s.id > 0 AND a.id != 142 AND a.created > '2011-12-13 09:34:48' AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND cc.id=29 AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created ASC limit 6) as b ORDER by b.created DESC
Trịnh Thị Phan Lan In
Thông tin cá nhân:


Họ và tên:                   Trịnh Thị Phan Lan

Năm sinh:                   1980

Chức vụ:                     Giảng viên

Học vị:                         Thạc sĩ

Ngoại ngữ:                  Tiếng Anh

Email:                         Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại:                  04 754 7506 - 302

Di động:                      091.556.2.655

Địa chỉ cơ quan:         144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2005: Thạc sĩ, Kinh Tế, SYMBIOSIS COLLEGE, Ấn Độ

Năm 2001: Đại học, Tài chính, Trường ĐH Tài chính - Kế toánNghiên cứu và giảng dạy:

Quá trình công tác:

1/2009 - nay: Giảng viên, Trường ĐH Kinh Tế- ĐHQGHN

2001- 2008: Giảng viên, Trường ĐH Lao động-xã hội         

Các công trình đã công bố:

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

Quản trị tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Lao động, 2007, Đồng tác giả

Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

Lãi suất của Ngân hàng thương mại với hoạt động của thị trường chứng khoán, Hội thảo- Lãi suất của các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay - những vấn đề đặt ra, 08/04/2009


Các đề tài nghiên cứu:

Đề tài, đề án hoặc nhiệm vụ KHCN các cấp đang chủ trì:

Thị trường cho thuê tài chính Việt Nam/KT.09.09, Trường Đại học Kinh tế, 2009-2010.