No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT * FROM ( SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-08-19 07:41:47' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-08-19 07:41:47' ) AND s.id > 0 AND a.id != 141 AND a.created > '2011-12-13 09:29:18' AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND cc.id=29 AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created ASC limit 6) as b ORDER by b.created DESC
Nguyễn Thị Hải Hà In Email
Thông tin cá nhân:


Họ và tên:                   Nguyễn Thị Hải Hà

Năm sinh:                  1980

Chức vụ:                     Giảng viên

Học vị:                         Thạc sĩ

Ngoại ngữ:                 Tiếng Anh

Email:                          Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại:                  04.7547506 - 302

Di động:                      0983661749

Địa chỉ cơ quan:        144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Quá trình đào tạo:

  • Năm 2007: Thạc sĩ, Kinh tế - Tín dụng - Ngân hàng, Học viện Ngân hàng

  • Năm 2003: Đại học, Tài chính tín dụng, Học viện Ngân hàng

 

Quá trình công tác:

  • Từ 10/2008 - nay: Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

  • Từ 1/2008 - nay: Giảng viên thỉnh giảng, Khoa Kế toán, Trường Cao đẳng Điện Cơ, Bộ NN&PTNT

  • Từ 10/2005 - 6/2008: Giảng viên thỉnh giảng, Khoa Kế toán, Trung cấp Kinh tế-Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm

  • Từ 4/2003 -4/2005: Cán bộ thị trường, Công ty sản xuất và xuất khẩu hàng thủ Công Mỹ nghệ Hà Nội

 

Các công trình đã công bố:

Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

1. Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập tại Việt Nam, Tạp chí Kiểm toán, Số 1/2010