Khóa đào tạo cơ bản và nâng cao về xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc BSC/KPIs tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc In Email
Thứ hai, 11 Tháng 7 2016 07:10
Tiếp tục chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng công ty Điện lực Miền Bắc và Trung tâm Nghiên cứu Quản trị kinh doanh (CBAS), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, sau khoá đào tạo Nhận thức về Mô hình quản trị hiện đại BSC/KPIs (tháng 03/2016), CBAS đã tổ chức thành công Khóa học “Đào tạo Cơ bản và Nâng cao về xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc BSC/KPIs” tại Công ty Thí nghiệm điện Miền Bắc (ETC1) từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 07 năm 2016.
 
Chương trình đào tạo “Cơ bản và Nâng cao về xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc BSC/KPIs” được CBAS thiết kế đặc biệt dành cho đối tượng là những cán bộ quản lý cấp trung: Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ và Ban giám đốc các Chi nhánh tại 26 tỉnh phía Bắc của ETC1 nhằm cung cấp kiến thức, phương pháp luận cũng như các công cụ để xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt để cùng với CBAS thực hiện dự án tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc tại Công ty thí nghiệm điện Miền Bắc thời gian tới.  
 
 alt
ThS. Lê Đình Trường trình bày Phương pháp luận xây dựng Hệ thống đánh giá thực hiện công việc 

Dưới sự trình bày, hướng dẫn của GV. ThS. Lê Đình Trường, lớp học đã diễn ra rất sôi nổi với các bài tập tình huống, bài tập nhóm được đưa ra trao đổi, thảo luận và thực hành dựa trên hoạt động thực tiễn của Công ty thí nghiệm điện Miền Bắc như: Xây dựng chuỗi giá trị của ETC1; Xây dựng danh mục các chức năng toàn Công ty; Xây dựng chức năng nhiệm vụ cho các Phòng, Ban, Chi nhánh; Xây dựng bản mô tả công việc cho các vị trí, chức danh; Xây dựng bản đồ chiến lược, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPIs cho từng vị trí, chức danh …
 
alt
Các nhóm làm bài tập tình huống, bài tập nhóm

 
alt
Các nhóm trình bày kết quả làm việc
 
Khóa đào tạo đã đạt được các mục tiêu đề ra là giúp cán bộ chủ chốt của ETC1 nắm được phương pháp luận xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc, phục vụ cho việc triển khai xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc BSC/KPIs tại Công ty Thí nghiệm điện Miền Bắc. Đây sẽ là nền tảng vững chắc cho dự án tư vấn dự kiến sẽ được triển khai vào tháng 08/2016 theo kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. 
 
 
 
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 7 2016 07:58