Chương trình đào tạo Cơ bản và Nâng cao về Xây dựng Mô hình Quản trị tổ chức hiện đại theo Hệ thống BSCs/KPI In Email
Thứ tư, 20 Tháng 4 2016 07:13
Nằm trong chuỗi các hoạt động đào tạo và tư vấn xây dựng mô hình quản trị tổ chức hiện đại cho Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, tiếp nối khoá đào tạo nhận thức, vào tháng 04 (12-15/04/2016), Trung tâm Nghiên cứu Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành tổ chức Chương trình đào tạo “Cơ bản và Nâng cao về xây dựng Mô hình Quản trị tổ chức hiện đại theo Hệ thống BSC/KPIs” tại Công ty Điện lực Cao Bằng.

Chương trình đào tạo được thiết kế đặc biệt bởi Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS), Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN dành cho đối tượng là những cán bộ quản lý cấp trung, những cán bộ chủ chốt của Phòng/Ban nhằm cung cấp những kiến thức, công cụ và kỹ thuật để triển khai xây dựng hệ thống Quản trị tổ chức hiện đại BSC/KPIs. Đây cũng sẽ là lực lượng nòng cốt để cùng với đơn vị tư vấn thực hiện dự án tư vấn triển khai hệ thống Quản trị tổ chức hiện đại hiện đại vào giai đoạn sắp tới. 
 
alt
Phó Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng đọc phát biểu khai mạc khoá học

Lớp học, được chia làm 6 nhóm, đã diễn ra rất sôi nổi với nhiều chủ đề, bài tập nhóm được đưa ra trao đổi, thảo luận và thực hành với chính mô hình tổ chức của Công ty Điện lực Cao Bằng như: Xây dựng chuỗi giá trị Công ty, xây dựng ma trận chức năng nhiệm vụ, xây dựng chiến lược và bản đồ chiến lược, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPIs …
 
alt
Các nhóm nghe hướng dẫn làm bài tập nhóm tử Giảng viên
 
alt
Các nhóm thực hành xây dựng Bản đồ chiến lược Công ty Điện lực Cao Bằng

Như mục đích ban đầu, chương trình đào tạo đã thành công trong việc giúp cán bộ quản lý trong Công ty nắm được những kiến thức, công cụ, kỹ thuật phục vụ cho việc triển khai xây dựng hệ thống Quản trị hiện đại BSC/KPI. Đây sẽ là nền tảng vững chắc cho dự án tư vấn dự kiến sẽ được triển khai vào tháng 05/2016 theo kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. 
 
 
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 7 2016 08:02