[22/08/2017] Khoá đào taọ “Áp dụng phương pháp luận Lean Six Sigma đổi mới đột phá sản phẩm dịch vụ TP Bank” Print E-mail

Kể từ đầu 2010 đến nay, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm đổi mới và cải tiến của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Nhật Bản..; phương pháp luận Lean Six Sigma (LSS) đã được triển khai rộng rãi trên thế giới và bước đầu được triển khai thành công tại Việt Nam.  
Bắt kịp xu thế của thế giới, Tiên Phong Bank đã dẫn đầu trong xu hướng mới bằng cách triển khai đào tạo cho cán bộ quản lý về LSS. 

Với mục tiêu nâng cao năng suất chất lượng dịch vụ của TP Bank, Khóa học nhằm cung cấp cho các học viên các tổng quan về cách tiếp cận , lợi ich, kiến thức cơ bản về phương pháp luận triển khai phương pháp đổi mới đột phá quá trình & sản phẩm dịch vụ LSS. 

Khoá đào tạo đã diễn ra chiều nay ngày 22/08/2017 tại Trụ sở TP Bank tại Hà Nội. 
Với sự chuẩn bị công phu cả về mặt kiến thức lẫn tổ chức, buổi đào tạo kéo dài 4 tiếng, do TS. Phan Chí Anh đã diễn ra thành công, đúc kết những kiến thức cô đọng, cần thiết và cập nhật mới nhất về LSS và truyền đạt tới từng học viên.
Khoá học giúp trang bị cho học viên - những cán bộ quản lý của TP Bank về:
+ Những lợi ích của LSS 
+ LSS là gì, những công cụ và phương tiện triển khai LSS
+ Sử dụng LSS để tối ưu thời gian qui trình, sản phẩm dịch vụ không lỗi hướng tới sự hài lòng và trung thành của khách hàng
+ Các trường hợp áp dụng điển hình ở Việt Nam
+ Mô hình triển khai dự án LSS: sơ đồ tổ chức & đánh giá kết quả và hiệu quả
+ Vai trò của các cán bộ hạt nhân cải tiến qui trình
+ Vai trò của lãnh đạo trong cải tiến và đổi mới.

Đặc biệt nội dung giảng dạy của khoá học được nghiên cứu và chuẩn bị công phu để phù hợp vận dụng cho ngành dịch vụ ngân hàng nói chung, trường hợp của TP Bank nói riêng, hướng tới mục tiêu 100% học viên nắm vững cơ bản về LSS và có thể bắt tay vào triển khai ngay tại đơn vị khi có chỉ đạo. 

Sau đây là một số hình ảnh về buổi đào tạo Lean Six Sigma tại TP Bank:


TGĐ Nguyễn Hưng phát biểu khai mạc lớp đào tạo Lean Six Sigma cho các cán bộ quản lý cấp trung của Ngân hàng TMCP Tiên Phong ( TP Bank) ngày 22/08/2017 

TS. Phan Chí Anh -Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) là giảng viên của khoá đào tạoHọc viên của khoá đào tạo là cán bộ quản lý cấp trung và cán bộ chất lượng của TP Bank